Entreprenørfirmaet TS

Vi tilbyder

Vi tilbyder en del services indenfor entreprenørarbejdet

 

Hos os er kvalitet, forståelse og god service nøgleværdierne

Vi er et visionært og dynamisk firma, der tænker og handler på nye og utraditionelle måder, hvorfor vi har viljen og evnen til at gøre en forskel til gavn for vores kunder.

Vi har en meget bred og kompetent medarbejderstab der konstant øger deres viden og kompetencer, for dermed at yde en aktiv og gennemarbejdet indsats, for at sikre de bedste resultater.

Vores kunders interesse er vores fokus

Udlejning

Udlejning

Udlejning af maskiner med fører, herunder minigraver, dumper, gummiged, rendegraver og tromle. Køreplader, plastplader, åbne og lukkede containere.

 

Kystsikring

Kystsikring

Vi tilbyder etablering af kystsikring. Bølgebryder, skrant fods sikring, ny anlæg, samt vedligeholdelse.

 

Bortskaffelse

Bortskaffelse

Vi tilbyder bortskaffelse at stort set alle former for affald, enten i containere eller ved at grabbe det op. Vi bortkører alt til godkendte modtageranlæg.

Grusveje & Stier

Grusveje & Stier

Anlægning eller reparation af veje, stier og pladser

 

Andre services

Levering, udlægning og afhentning af køreplader mv.